Duurzaamheidsverslag 2018

100

%

Duurzaamheidsverslag 2018

ARN is ook in 2018 de spil geweest van de autorecycling in Nederland.
De organisatie stond de ketenpartners bij als aanjager, kenniscentrum en ontzorger.
Hoe en met welk resultaat, leest u hier. Voor het tweede jaar legt ARN zichzelf
langs de meetlat van de Sustainable Development Goals (SDG’s) met in het achterhoofd
het motto ‘lean and green’.

98,4%
van het gewicht
van autowrakken
is nuttig
toegepast

van het gewicht
van autowrakken
is nuttig
toegepast

Slopen is verleden tijd. We demonteren, verkopen goede onderdelen, we scheiden, we shredderen en zoeken naar mogelijkheden om zoveel mogelijk afgedankte materialen opnieuw als grondstof in te zetten. We leggen de lat hoog.

90%
van de
verwerkte
aandrijfbatterijen
wordt
hergebruikt

van de
verwerkte
aandrijfbatterijen
wordt
hergebruikt

Elektrisch rijden brengt nieuwe technieken met zich mee. De recyclingbranche is er op voorbereid. Demontage van aandrijfbatterijen is een precisiewerkje. De opslag en het vervoer vereisen eveneens grote zorgvuldigheid en het hergebruik is een ware ontdekkingstocht. Wie had kunnen denken dat de verlichting van een start- en landingsbaan door zo’n batterij zou kunnen worden gevoed?

83,7%
van de
Nederlandse
autowrakken wordt
door ARN autodemontage-
bedrijven
verwerkt

van de
Nederlandse
autowrakken wordt
door ARN autodemontage-
bedrijven
verwerkt

Mede dankzij het gesloten autoregistratiesysteem wordt in Nederland het leeuwendeel van de autowrakken verantwoord en hoogwaardig door ketenpartners van ARN gerecycled. Dan weet je dat het goed gebeurt. Het restmateriaal van alle Nederlandse autowrakken komt uiteindelijk terecht bij de ‘Post Shredder Technology’ fabriek van ARN Recycling in Tiel. Vrijwel niets gaat verloren.

71%
van de
vloeistoffen wordt
opgewaardeerd
en hergebruikt

van de
vloeistoffen wordt
opgewaardeerd
en hergebruikt

Voordat een auto de shredder ingaat, moet de koelvloeistof zijn verwijderd, en de olie, brandstof, remvloeistof, ruitensproeiervloeistof en het koudemiddel uit de airco zijn opgevangen. Geen druppel vloeistof mag weglekken. Verwerkingsbedrijven en raffinaderijen weten er steeds beter raad mee. Gerecyclede basisolie doet bijvoorbeeld niet onder voor ‘virgin’ olie.

58,6%
van de nuttige
toepassing
wordt
gerealiseerd door
shredderbedrijven

van de nuttige
toepassing
wordt
gerealiseerd door
shredderbedrijven

Zodra demontagebedrijven een autowrak hebben ontmanteld, begint de recyclingstrijd pas goed. Shredderbedrijven halen alles uit de kast om metalen te herwinnen. Het is een fascinerend proces. De wrakken worden vermalen tot snippers. Het grove, lichte materiaal wordt afgezogen. Een trommelmagneet scheidt alles wat ijzer is en de rest van de metalen wordt effectief gesorteerd en later omgesmolten. De shredder maakt van recycling een win-winverhaal, waarna de nascheidingsfabriek het slotakkoord speelt.

30%
van de
waterschappen
gebruikt
grondkeringen
uit kunststof
van autowrakken

van de
waterschappen
gebruikt
grondkeringen
uit kunststof
van autowrakken

In een autowrak zit veel kunststof. En kunststof gaat lang mee. Waterschappen hebben behoefte aan sterk en onderhoudsvrij materiaal dat de oevers van sloten, vijvers en meren keert en lang meegaat. Daarom zette ARN met producent Duvano het merk Circore in de markt. 1 + 1 werd 3. Er is veel belangstelling voor de circulaire grondkeringsmaterialen. En er wacht alweer een nieuwe markt: die van de spoorbiels.

16,3%
aan kosten
bespaard op
de ARN-
kantoororganisatie

aan kosten
bespaard op
de ARN-
kantoororganisatie

Effectief en efficiënt. Zo wil ARN de autorecycling sector ondersteunen. De ‘lean & green’ koers heeft in 2018 tot een flinke kostenbesparing geleid en ARN sterker en actiever gemaakt. De organisatie focust op initiatieven die daadwerkelijk voordeel en innovatie opleveren. Daar profiteert de hele keten van.

15,2%
is het
aandeel van
de PST-fabriek
in de nuttige
toepassing

is het
aandeel van
de PST-fabriek
in de nuttige
toepassing

Door de unieke ‘Post Shredder Technology’ als sluitstuk in de autorecyclingketen behaalt ARN een ongekend hoog recyclingpercentage van 98,4 procent. In de fabriek werken bijna 200 verschillende machines tegelijk aan scheiding en zuivering van kunststoffen en andere fracties. Met name de installaties voor het terugwinnen van metalen en voor verwijdering van hout en rubber uit de kunststoffracties vallen op. Er ontstaan schonere eindproducten die als grondstof kunnen dienen voor nieuwe producten.

15%
van de in 2025
verkochte auto's
heeft geen
verbrandingsmotor

van de in 2025
verkochte auto's
heeft geen
verbrandingsmotor

De ‘good old’ verbrandingsmotor heeft zijn langste tijd gehad. In 2018 is een recordaantal elektrische auto’s en hybride voertuigen verkocht en dat aantal stijgt alleen maar. Ook wordt er geïnvesteerd in tankstations voor waterstof, wat de populariteit van deze voertuigen zal laten toenemen. Over een paar jaar zijn de eerste van deze nieuwe voertuigen aan het eind van hun economische levensduur en moeten ze worden gerecycled. Wat staat er dan te gebeuren? Een goede voorbereiding is het halve werk.

5,9%
verlaging van de
recyclingsbijdrage

verlaging van de
recyclingsbijdrage

Autorecycling wordt in Nederland gefinancierd met de recyclingbijdrage op nieuwe auto’s. ARN moet er met dit geld voor zorgen dat minstens 95 procent van het gewicht van de afgedankte auto’s wordt gerecycled. Doordat de efficiency in de recyclingketen sterk is verbeterd en auto’s langer meegaan, is de bijdrage in 2018 teruggeschroefd van € 42,50 naar € 40 (inclusief btw). Per 1 januari 2019 is de recyclingbijdrage verder verlaagd naar € 37,50 (inclusief btw).

5%
van de
werknemers
in de automotive
sector werkt
aan recycling

van de
werknemers
in de automotive
sector werkt
aan recycling

Recycling is nu al veel groter dan menigeen denkt. Wie had durven denken dat circa 5.000 mensen zich inmiddels bezighouden met recycling van auto’s? Het grootste deel werkt bij professionele inzamel- en verwerkingsbedrijven. Voor hen wil ARN zo veel mogelijk partner en facilitator zijn.

2,5%
van de
geregistreerde auto's wordt
jaarlijks gerecycled

van de
geregistreerde auto's wordt
jaarlijks gerecycled

Neem een megadrukke ochtendspits. En kijk om je heen. Van alle auto’s is 2,5 procent binnen een jaar gerecycled en grotendeels hergebruikt. Daar ligt een strak stappenplan aan ten grondslag. Afmelden, demonteren, shredden, nascheiden. Dankzij de effectieve organisatie zit autorecycling in Nederland op een ongekend hoog niveau.

1,6%
van het gewicht
van autowrakken is
niet recyclebaar

van het gewicht
van autowrakken is
niet recyclebaar

Het liefst wil ARN materialen hoogwaardig en verantwoord recyclen. Daarvoor is de hulp van autofabrikanten noodzakelijk. Wanneer zij bij het ontwerp en de productie van auto’s hergebruik als uitgangspunt nemen, kan de cirkel rond worden. Wat nu nog niet kan, is straks mogelijk.

1,2%
van gedemonteerd
glas wordt
verwerkt tot
nieuw glas

van gedemonteerd
glas wordt
verwerkt tot
nieuw glas

Autoglas is gewild. Scherven worden vooral verwerkt bij de fabricage van bierflesjes en glaswol. Hergebruik levert 25 procent energiebesparing op ten opzichte van nieuw glas. Maar ook vloeistoffen, banden, metalen en plastics vormen steeds vaker de basis van nieuwe grondstoffen. De verspilling wordt steeds kleiner. En dat is groot nieuws.

0,44%
is de
bijdrage van de
autorecyclingsector
aan het Rijksbrede programma
Circulaire Economie

is de
bijdrage van de
autorecyclingsector
aan het Rijksbrede programma
Circulaire Economie

Als het aan het Rijksbrede programma Circulaire Economie ligt, zijn straks alle materialen recyclebaar en is er in 2050 geen restafval meer. ARN steunt deze ambitieuze doelstelling en heeft het Grondstoffenakkoord getekend. ARN en zijn ketenpartners leveren nu al 213 miljoen kilo aan herbruikbaar materiaal. Dat is 0,44% van al het gerecycled materiaal. Maar er is nog veel te doen.